Làm bảng tên in tên

RUBY In bảng tên nhân viên. Bảng tên nhân viên in tên cố định thường dùng cho nhân viên văn phòng ít thay đổi về nhân sự. Bảng tên nhân viên in tên cố định có độ thẩm mỹ cao tạo úy tính cho nhân viên khi giao tiếp với khách hàng. Chúng tôi chuyên sản xuất bảng tên nhân viên theo yêu cầu